CỤM Singapore - Malaysia - Indonesia

1. Indonesia Đảo Bali - Nusapenida 4N3D - Thời gian: 14/07 

 

2. Du Lịch Malaysia 4N3Đ - Thời gian: 23/07 

 

3. Singapore - Malaysia 4N3D - Thời gian: 14, 21/07

 

4. Singapore - Malaysia 5N4D - Thời gian: 31/07 

 

5. Singapore - Sentosa - Marina bay sand 4n3d - Khởi hành: 16/07

CỤM Du Lịch Trong Nước

Xin lưu ý : Sau khi xem xét thêm không thể xóa hoặc cập nhật

Đặt Tour / Booking Tour