Câu hỏi thường gặp

Hoa Gorse Bush, hình như tên tiếng Việt là hoa Kim Tước dại. Đây là loại cây dại, gai không là gai. Người ta cũng không phổ biến trồng loại cây này lắm vì có rất nhiều gai. Mỗi năm đến mùa Xuân, cây Kim Tước nở hoa màu vàng nghệ rất đẹp. Hoa này để mọi người chụp hình sống ảo thì khỏi phải chê. Để tìm được cả sườn đồi hoa Kim Tước vàng thì phải vào các khu công viên quốc gia. Công viên nào mùa này cũng nở hoa rất nhiều.